Kadra pedagogiczna - Szkoła Podstawowa nr 25 w Lublinie

Article heading icon

Wykaz nauczycieli uczących w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1

 

Grono pedagogiczne

Nauczyciele języka polskiego

 • Kowal Iwona

 • Pawlik Katarzyna

 • Preidl Beata

 • Zając Paulina

Nauczyciele języka angielskiego

 • Baciur Ewa

 • Sławiński Sławomir

Nauczyciel języka niemieckiego

 • Rogala Katarzyna

Nauczyciele matematyki

 • Pasternak Ewa

 • Polska Adach Ewelina

Nauczyciel informatyki

 • Czerwiec Paweł

Nauczyciel techniki

 • Czerwiec Paweł

Nauczyciel fizyki

 • Gregorowicz Elżbieta

Nauczyciel chemii

 • Gregorowicz Elżbieta

Nauczyciele przyrody i biologii

 • Gregorowicz Elżbieta

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

 • Kuczyńska- Pochodyła Aneta

Nauczyciel geografii

 • Hałas Dariusz

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

 • Kuczyńska – Pochodyła Aneta

Nauczyciel muzyki

 • Wójcik Anna

Nauczyciel plastyki

 • Zaprawa Iwona

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

 • Kuczyńska – Pochodyła Aneta

Nauczyciel religii

 • Wierucka Anna

Nauczyciele wychowania fizycznego

 • Pojęta Renata
 • Woźny Krystian

Nauczyciel doradztwa zawodowego

 • Możdżeń Iwona

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

 • Sionkowska Beata
 • Świć Mariola
 • Zaprawa Iwona

Pedagog / Psycholog

 • Kidaj Monika
 • Lalik- Korzeń Agnieszka

Zajęcia rewalidacyjne i terapii pedagogicznej

 • Zając Paulina

Logopeda

 • Skwara -Melaniuk Magdalena

Nauczyciele wychowawcy świetlicy

 • Wójcik Anna
 • Szafranek Katarzyna
 • Kidaj Monika
 • Skwara -Melaniuk Magdalena
 • Woźny Krystian

Nauczyciele bibliotekarze

 • Możdżeń Iwona
 • Kuczyńska-Pochodyła Aneta

Nauczyciele oddziału przedszkolnego

 • Tesarowicz Małgorzata
 • Żółkowska Agnieszka
 • Stelmach Agnieszka
 • Pilarz Dorota
 • Hetman Anna
 • Pruska Magdalena