Rada Rodziców - Szkoła Podstawowa nr 25 w Lublinie

Article heading icon

Rada Rodziców w SP 25

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

  • Damian Kłębokowski – przewodniczący/skarbnik
  • Anna Czarnata – zastępca przewodniczącego
  • Renata Łukasik – sekretarz

Komisja Rewizyjna

  • Joanna Matosz
  • Anna Kępińska-Krzak
  • Agnieszka Marcinkowska

Składka na RR

  • 50 zł – jedno dziecko
  • 70 zł – dwoje lub więcej dzieci

Nr konta na które należy wpłacać pieniądze

Bank Pekao 39 1240 2382 1111 0010 9518 5883

Kontakt z Radą Rodziców

Damian Kłębokowski – 504 739 141, Anna Czarnata – 503 834 568

e-mail: rrsp25lublin@wp.pl