Koszty wyżywienia oraz pobytu - Szkoła Podstawowa nr 25 w Lublinie

Article heading icon

Koszty wyżywienia oraz pobytu dziecka w przedszkolu

Koszty wyżywienia oraz pobytu w oddziałach przedszkolnych

Koszt całodziennego wyżywienia dzieci z oddziałów przedszkolnych wynosi 10zł.

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 6 lat wynosi 1,30zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka.

Godziny posiłków:

  • Śniadanie – 8:30
  • Obiad – 12:00- 12:30
  • Podwieczorek – 14:00 (wydawany w salach)

Płatności należy dokonywać do 10-go po przebytym miesiącu zarówno za żywienie i czesne. Kwota za pobyt i wyżywienie obliczana jest na podstawie rzeczywistej obecności ucznia w w danym miesiącu - w oddziałach przedszkolnych nie obowiązują odpisy.

W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko dziecka, oddz. „0”, miesiąc za który dokonywana jest płatność.

Obowiązuje indywidualny nr konta bankowego dostępny po zalogowaniu na dziennik elektroniczny rodzica lub u intendenta:

e- mail: sylwia.zalewska@zsp1.lublin.eu

tel: 504 847 091