Obiady - Szkoła Podstawowa nr 25 w Lublinie

Article heading icon

Zasady wydawania uczniom posiłków w SP25

Koszt obiadu (zupa oraz drugie danie ) wynosi 5zł za dzień.

W celu zgłoszenia ucznia do korzystania z obiadów, prosimy rodziców uczniów klas I-VIII o wypełnienie ,,Karty zgłoszenia na obiady”, a następnie dostarczenie jej do pani intendent.

Formularz dostępny jest u intendenta lub do pobrania: Download icon Karta zgłoszenia/rezygnacji ucznia na obiady pdf 0.76 Mb

Uczeń otrzyma kartę magnetyczną umożliwiającą wejście na stołówkę oraz wydanie opłaconego obiadu. Płatności odbywają się do 10-tego każdego miesiąca, jeśli płatność nie zostanie wykonana, karta zostaje zablokowana a uczeń nie ma możliwości wejścia na stołówkę. Karta zostaje odblokowana dopiero po opłaceniu zadłużenia.

W przypadku nieobecności ucznia, rodzic ma obowiązek zgłosić ją intendentowi szkoły z jednodniowym wyprzedzeniem do godz. 10:00, wyjątek stanowi poniedziałek – odpisów można dokonywać również na ten dzień do godz. 8:00. Niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

Zgłoszone odpisy zostają zliczone a nadpłacona kwota pozostaje na koncie ucznia do wykorzystania w kolejnym miesiącu.

Saldo ucznia widoczne jest w dzienniku elektronicznym. Informacji udziela również Intendent Szkoły.

Kontakt:

e-mail: sylwia.zalewska@zsp1.lublin.eu

tel: 504 847 091