2023/24 - Szkoła Podstawowa nr 25 w Lublinie

Article heading icon

VIII Międzynarodowy Konkurs Językowo – Plastyczny „MY TOWN”

Zapraszamy do udziału uczniów ze szkół podstawowych w Polsce i za granicą do kolejnej edycji naszego konkursu. Konkurs organizowany jest przez Instytut Filologii Angielskiej (z ramienia Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II) oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Lublinie. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem sprawują: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk.

VIII INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE and ART COMPETITION „MY TOWN„

Dear teachers,

we have the pleasure of inviting you for our international competition.

It would be great if your students could participate in it.

We hope to hear from you soon.

If you have any questions do not hesitate to contact us.

Organizers of the competition

ZSP No. 1 in Lublin

POLAND